EDUGO Algemeen Opvoedingsproject

Opvoedingsproject EDUGO Scholengroep

We willen een opvoedingsproject realiseren in de geest en de traditie van de stichters van onze scholen: Stefaan Modest Glorieux en Petrus Jozef Triest.

Jonge mensen dagelijks in een positieve opvoedingssituatie brengen is voor elke school een opgave. Een opvoedingsproject, gedragen door geheel de scholengroep EDUGO, is daarom onontbeerlijk.

Een jarenlange traditie inspireert ons om dagelijks begaan te zijn met de aandacht voor alle jongeren. Elke EDUGO school probeert deze opdracht waar te maken binnen de grenzen van haar mogelijkheden en de eigen schoolcultuur van haar onderwijsvorm.

Kernwaarden

Vanuit onze christelijke eigenheid ...

geloven we in de eigenwaarde van iedere leerling

 • Wij bieden houvast en maken ze weerbaar door onze begeleiding te richten op het ontdekken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes bij onze leerlingen.
 • Wij respecteren de eigenwaarde van iedereen in hun denken en handelen.
 • Wij bieden iedere leerling zicht op de toekomst.
 • Wij waarderen doorzettingsvermogen.

creëren wij een warm-menselijke schoolomgeving

 • Wij tonen zorg voor iedereen.
 • Wij hebben ook oog voor de zwakkere in onze maatschappij.
 • Wij streven hartelijkheid na in onze relaties met leerlingen, ouders en omgeving en bewaken tezelfdertijd het respect voor elkaar.
 • Beleefdheid is voor ons een dagelijkse realiteit.
 • Wij passen onze waarden en normen rechtvaardig en consequent toe.
 • Gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen in gelijke mate belangrijk is.
 • Eerlijkheid is voor ons een fundament.

staan wij open voor de wijde wereld

 • Kwaliteit en specificiteit kunnen we enkel bieden indien wij voortdurend open staan voor de ontwikkelingen en noden van onze wereld.
 • Wij verwachten van iedereen openheid van geest voor nieuwe ideeën.
 • Wij bieden een inspirerende en uitdagende leeromgeving aan.

verwachten wij van iedereen zin voor verantwoordelijkheid en initiatief

 • Zowel personeel, ouders als leerlingen bouwen mee aan de toekomst van EDUGO.
 • Wij tonen allen onze zin voor verantwoordelijkheid door het nakomen van afspraken en stiptheid.
 • Wij zijn allen verantwoordelijk voor ons denken en handelen.

Schoolgids

Onze school wil jongeren begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid.

Wij vragen aan de ouders dat zij hun kinderen zouden aanzetten om de doelstellingen van de school te ondersteunen om zo hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen met de school te delen.

Het opvoedingsproject en bijhorende specifieke afspraken zijn te vinden in de schoolgids van elke EDUGO school.