EDUGO Algemeen Breënsfonds

Breënsfonds

Doel van het Breënsfonds

Breënsfonds vzw werd meer dan vijftig jaar geleden opgericht. Het doel was om leerlingen die hun studies niet konden betalen, financieel te helpen. Sindsdien is het Breënsfonds zonder één enkele onderbreking actief gebleven. Alle leerlingen uit de EDUGO Scholengroep kunnen er indien nodig beroep op doen.

Waar haalt het Breënsfonds zijn geld vandaan?

In de eerste plaats uit een jaarlijkse tombola. De leerlingen van de EDUGO scholen verkopen loten aan ouders, personeelsleden en sympathisanten. De kracht van het Breënsfonds ligt in het feit dat velen helpen om veel geld in te zamelen.

Een tweede initiatief is het jaarlijkse galabal voor de laatstejaars.

In 2020 wordt een extra actie georganiseerd ten voordele van het Breënsfonds: Compostella 2020.

Hoe het Breënsfonds contacteren?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor steun van het Breënsfonds? Contacteer de directeur van de EDUGO school van uw kind. Die helpt u graag verder.