EDUGO Algemeen Nieuws Aanpassing wegenwerken

Terug naar het overzicht

19 September 2022
30 September 2022

Aanpassing wegenwerken

Algemeen

Behoudens onvoorziene omstandigheden, zal vanaf volgende week maandag 19.09 de werf opnieuw uitgebreid worden richting de Groenstraat (dit voor de laatste keer).

Hierdoor zal de dreef tussen De Toren en de Arena niet meer bereikbaar zijn vanuit de Eksaardserijweg.

In tegenstelling tot eerdere afspraken (waarbij enkel nog voetgangers zouden kunnen passeren langsheen de werf), werd deze week gezocht naar een alternatieve oplossing.  Dit om te vermijden dat we nog meer fietsers via de O.L.Vrouwstraat door de Sint-Jozefstraat naar de EDUGO scholen zouden moeten leiden.

Concreet zal het verkeer als volgt geregeld worden:

  • Alle gemotoriseerd verkeer wordt geweerd uit de Eksaardserijweg en gestuurd richting O.L.Vrouwstraat en Sint-Jozefstraat. Voor auto’s wordt deze regeling reeds enige tijd toegepast (cfr. ‘schoolstraat’), maar vanaf aanstaande maandag zullen ook effectief brommers en bromfietsen niet langer toegelaten worden in de Eksaardserijweg.

  • Fietsers die richting Campus Glorieux moeten, dienen de omleiding te volgen via de Sint-Jozefstraat.

  • Fietsers en voetgangers die naar Campus De Brug of Campus De Toren moeten, kunnen wél de Eksaardserijweg inslaan tot aan de werfzone.

  • Leerlingen en personeel van Campus De Brug kunnen te voet (evt. met de fiets aan de hand) via een opening in de omheining langs een pad met rijplaten over het sportterrein naar de eigen fietsenberging.

  • Leerlingen en personeel van Campus De Toren kunnen te voet (evt. met de fiets aan de hand) via de bruine poort in de betonnen omheining langs een pad met rijplaten over de groenzone naar de eigen fietsenberging.

  • Eventuele voetgangers richting Campus Glorieux kunnen eveneens gebruik maken van de doorgang via campus De Toren.

  • De extra toegangen tot beide campussen vanuit de Eksaardserijweg worden enkel voorzien tijdens de spitsmomenten ’s morgens en ’s avonds. Tijdens de middagpauze worden deze doorgangen niet opengesteld.

Infopagina wegenwerken