EDUGO Algemeen Nieuws 17 vrije scholen uit Gent-Noord/0ost sla...

Terug naar het overzicht

05 September 2020

17 vrije scholen uit Gent-Noord/0ost slaan de handen in elkaar

Algemeen

Vanaf 1 september gaan 7 schoolbesturen uit Evergem, Oostakker, Lochristi en Wachtebeke-Langelede op in één schoolbestuur: de vzw EDUGO Scholengroep. Hiermee willen ze komen tot een optimalisatie en professionalisering van het centraal beleid met respect voor de eigenheid van elke partnerschool. In totaal zijn 17 scholen met 23 vestigingen en 2 internaten bij de samenwerking betrokken.

Bestuurlijke fusie

De jarenlange inzet van de 7 betrokken schoolbesturen hebben bijgedragen tot het succes van het katholiek onderwijs in de regio Gent-Noord/Oost. Ondertussen evolueerde echter de pedagogische aanpak, werd de regelgeving complexer, gingen de financiële lasten zwaarder doorwegen en werd de lat inzake maatschappelijke verplichtingen en verwachtingen hoger gelegd.

Dit alles zorgde niet alleen voor een sterk toegenomen belasting van de directies. De bestuurders werden als vrijwilligers geconfronteerd met een groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheid en nood aan professionalisering.  Daarom lanceerde het Katholiek Onderwijs Vlaanderen reeds  in 2015 zijn visie omtrent de Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting (BOS). Het opzet was om grotere groepen basis- en secundaire scholen op een meer professionele manier te besturen en te organiseren.

Reeds in 2017 zaten basis- en secundaire scholen van beide kanten van het kanaal rond de tafel. In mei 2017 ondertekenden de katholieke basisscholen van EDUGO, Lochristi en Wachtebeke-Langelede samen met de secundaire scholen van EDUGO een eerste intentieverklaring tot samenwerking. In maart 2018 besloten alle vrije lagere scholen uit groot-Evergem, op Kluizen na, de secundaire school St. Franciscus Evergem en de scholengroep ten oosten van het kanaal samen verder te gaan. Op 20 augustus 2020 volgde dan de kers op de taart met de fusie van de 7 betrokken schoolbesturen tot de vzw EDUGO Scholengroep. Net op tijd om op 1 september met vereende krachten het nieuwe schooljaar aan te vatten.

In totaal telt de vzw EDUGO Scholengroep 17 scholen, 12 basisscholen en 5 secundaire scholen, met in totaal 23 vestigingen verspreid over groot-Evergem, Oostakker, Lochristi, Zeveneken en Wachtebeke-Langelede. Daarnaast telt de vzw EDUGO Scholengroep nog twee internaten. In totaal verwelkomen de partnerscholen bijna 7200 leerlingen, waaronder zo’n 4000 in de lagere scholen en bijna 3200 in het secundair onderwijs. Voor een overzicht van alle betrokken scholen en vestigingen verwijzen wij naar de bijlage.

De fusie van de schoolbesturen laat in de eerste plaats toe bestuurders aan te trekken die elk vanuit hun ervaring garant kunnen staan voor een meer professionele aanpak van het beleid.  Het biedt meteen ook de mogelijkheid om de komende jaren voor de hele scholengroep een centrale dienstverlening uit te bouwen. Op die manier worden de directies ontlast en krijgen zij de kans om zich te focussen op hun pedagogische opdracht. Hun kerntaak die vandaag veelal ondergesneeuwd raakt door allerlei administratieve beslommeringen.

Het nieuwe bestuur van de vzw EDUGO Scholengroep is samengesteld uit: Cedric Blanpain (voorzitter), Bertrand de Geeter (afgevaardigd bestuurder), Marc De Roo (ondervoorzitter), Marijke Van Renterghem (secretaris), Dirk Bruyneel, Robert Bulthé, Carlos Debuysere, Els Dobbelaere, Regine Henau, Filip Lehoucq, Philip O’Neill, Geert Schoorens, Peter Van Bossuyt, Hans Van Daele, Renaat Van Herreweghe, Filip Vaneeckhoute, Eric Van Laere en Aster Vereecken.

Lokale verankering

“De fusie is een bestuurlijke fusie waarin elke school binnen het globale pedagogisch project zijn eigenheid zal bewaren. De scholen worden ‘partner’ in de vzw EDUGO Scholengroep. Ze behouden niet alleen hun naam, maar ook hun eigen aanpak. Het is voor ons essentieel dat het plaatselijk initiatief alle kansen krijgt.”, benadrukt Cedric Blanpain voorzitter van de vzw EDUGO Scholengroep.

Lokaal worden daarom campusraden opgericht die de directeur kunnen ondersteunen in zijn of haar dagdagelijkse werking. Elke campusraad krijgt een vertegenwoordiger in het bestuur zodat meteen ook een link gelegd wordt naar de lokale werking. Sommige scholen, zoals de vrije lagere scholen uit Evergem, gaven reeds aan de lokale werking samen te brengen in een clusterraad.

Met de fusie van de 7 schoolbesturen tot één schoolbestuur is op 20 augustus een eerste belangrijke stap gezet. Nu wacht de nieuwe bestuurders de zware opdracht om de beoogde professionalisering binnen het vooropgezette opvoedingsproject verder vorm te geven met respect voor de eigenheid van elke school. De stapsgewijze uitbouw van een centrale dienstverlening is daarbij een belangrijke uitdaging.

Klik hier voor een overzicht van de scholen

Contact: bestuur@edugo.be