EDUGO Secundair onderwijs Lochristi ... Tweede en derde...
Secundair onderwijs • 1e, 2e en 3e graad finaliteiten D, D/A, A

Veelgestelde vragen

Waarom kiest de school voor laptops in de klas?

De onderwijsvernieuwing dwingt ons om de huidige schoolorganisatie tegen het licht te houden. De maatschappij evolueert in een razend tempo naar een digitale maatschappij. Toegang tot ICT wordt een basisbehoefte. Wij willen als school gebruik maken van deze evolutie en tegelijk onze leerlingen hierin vaardig maken.

Bovendien maakt de sterke aanwezigheid van ICT in de nieuwe leerplannen van permanente toegang tot ICT een noodzaak.

Bovendien willen we dat leerlingen beschikken over een hedendaagse en performante ICT-infrastructuur, zowel thuis als op school.

We kiezen ervoor om de kosten te beperken en een goede service te voorzien.

Worden de handboeken nu afgeschaft?

Neen, dit is zeker niet de bedoeling. Een handboek is meer dan enkel papier. Ze bevatten duidelijk gestructureerde leerstof, teksten, oefeningen, … De inhouden van een goed handboek kunnen niet zomaar vervangen worden door online informatie of eigen cursussen. Ook het maken van notities en het studeren uit cursussen blijven belangrijke vaardigheden.

Voor een aantal vakken zal het cursusmateriaal volledig digitaal zijn. Ook digitale boeken moeten aangekocht worden, al ligt de prijs doorgaans iets lager dan een klassiek papieren handboek.

Ik heb meerdere kinderen. Moeten zij elk een eigen laptop hebben, of mag er ook gedeeld worden?

Het is de bedoeling dat elke leerling over een eigen toestel kan beschikken op school. Het is goed mogelijk dat verschillende kinderen van een gezin op hetzelfde moment een les hebben waarin zijn hun computer nodig hebben. Gedeeld gebruik zal dit sterk bemoeilijken.

Welke inspanningen levert de school om de kosten voor ouders te beperken?

De school kiest ervoor om de aankoop van een laptop via de school niet te verplichten. Hierdoor is men vrij om zelf een recent aangekocht toestel te gebruiken, of een goedkoper toestel dat elders werd aangeschaft.

De aankoop van een toestel via de school kan via het principe van huurkoop. Hierdoor wordt de kost gespreid over de schoolloopbaan (max 5 jaar).

De keuze van het toestel van de school wordt bepaald door de verhouding prijs-kwaliteit. Er wordt bovendien een beschermhoes meegeleverd. Het toestel is speciaal voorzien voor dagelijks gebruik en transport.

Doordat alle leerlingen over een computer beschikken wordt er extra op gelet om geen overbodige kopieën te maken. Achtergrondinformatie, leesteksten en extra werkbladen kunnen ook digitaal worden aangeboden.

Zal mijn kind nu 7 lesuren per dag achter een scherm zitten?

Neen. Het is niet de bedoeling om alle lesuren van alle vakken te herdenken in functie van de computer. Wij gaan uit van het gebruik van een computer op die momenten waar deze een meerwaarde kan bieden. Het is dus mogelijk dat de computer in bepaalde vakken of op bepaalde dagen minder gebruikt zal worden.

We streven hier naar een goed evenwicht tussen gebruik van de computer en andere werkvormen.

Mag mijn kind op een laptop aangekocht of gehuurd via de school ook persoonlijke programma's en bestanden installeren?

Ja, dit mag. De performantie op school staat uiteraard wel centraal. De school en de partner leveren geen service op software die door de leerling wordt geïnstalleerd. Bij technische problemen wordt het toestel doorgaans opnieuw geïnstalleerd. Alle bestanden en programma's worden hierbij gewist. De school is niet verantwoordelijk voor het wissen van bestanden en programma's. Er wordt aanbevolen om alle documenten in de cloud te bewaren zodat deze niet op het toestel zelf staan. We voorzien in de eerste weken van het schooljaar ondersteuning om de cloudtoepassing Google Drive te configureren.

Zijn wij verplicht om het toestel aan te kopen dat de school voorstelt?

Neen. De school vraagt aan elke leerling om over een computer te beschikken die zij zowel thuis als op school kunnen gebruiken. De aankoop van dit toestel blijft de keuze van de leerling en zijn/haar ouders.

Het aankopen van een toestel via de school biedt wel een aantal voordelen (ondersteuning, licenties, vervangtoestel, verzekering, …).

Wij vragen wel dat een eigen toestel aan bepaalde minimumeisen voldoet om vlot ingezet te kunnen worden in de klas (i3 processor of gelijkwaardig, 8 GB RAM geheugen, SSD-schijf, lange batterijduur). Denk bovendien ook na over de draagbaarheid. Wij bevelen een toestel aan met een maximale schermgrootte van 15,6 inch.

Zijn we verzekerd tegen schade en/of diefstal op school?

Indien u een computer aankocht via de school (Easy4U) dan is het toestel automatisch verzekerd voor schade en diefstal voor de duur van het contract.

Bij schade kan de leerling het defecte toestel binnenbrengen op het secretariaat voor herstelling. Men kan onmiddellijk beschikken over een vervangtoestel.

Bij diefstal moet er een pv opgemaakt zijn door de politie. Hierbij moeten sporen van inbraak vastgesteld zijn.

Indien u gebruikt maakt van een laptop die niet werd aangekocht via de school is bovenvermelde verzekering niet van toepassing. Het is wel mogelijk om zelf bij een verzekeraar een verzekering voor digitale toestellen af te sluiten. De voorwaarden verschillen afhankelijk van de maatschappij. Informeer u hiervoor bij uw verzekeraar.

Kan de computer op school veilig bewaard worden tijdens de pauzes?

Er worden voldoende lockers voorzien op de campus. Dit wordt sterk aangeraden. De diefstalverzekering is enkel geldig als de laptop veilig opgeborgen is.

Hiervoor wordt een huurprijs op jaarbasis gerekend.

Mag de computer 's nachts op school bewaard worden?

Neen, dit is niet toegelaten. De laptop moet elke dag meegenomen worden naar huis. De lockers dienen enkel om de computers overdag tijdens pauzes of sportlessen te bewaren.

De computer moet immers dagelijks opgeladen worden. Op school zijn hiervoor niet voldoende voorzieningen. Daarnaast zal de computer ook thuis gebruikt worden voor het raadplegen van Smartschool en het maken van huiswerk.

Wij werken thuis met Apple. Mag mijn kind deze laptop gebruiken voor schoolwerk?

Ja dat kan. Wij houden rekening met verschillende besturingssystemen. De aangeboden online platformen (Microsoft 365, Google Workspace & Smartschool) werken op alle besturingssystemen.

Mag mijn kind in plaats van een laptop ook een tablet gebruiken als device?

Neen, de mogelijkheden van de tablet zijn te beperkt om alle schooltaken vlot te kunnen uitvoeren.

Is BYOD niet gewoon een manier voor de school om kosten te besparen op ICT-infrastructuur?

Het invoeren van BYOD leidt niet automatisch tot lagere kosten voor de school. De aard van de kosten wijzigt wel: de school investeert minder in user devices (computers), maar meer in de ondersteunende infrastructuur (WiFi, netwerk, internetverbinding, oplaadsystemen, lockers, beheersoftware, licenties, online platformen …).

Het resultaat hiervan is de leerlingen gebruik maken van performante, hedendaagse toestellen.

Wat als dit financieel moeilijk is voor mij als ouder?

U kan contact opnemen met de school. Samen bekijken we wat er mogelijk is.

Welke extra software moet ik nog kopen?

Er zijn geen extra softwarelicenties vereist. Uw kind ontvangt gratis een account voor Smartschool, Google Workspace en Microsoft 365 (inclusief MS Office). De overige software die we gebruiken is eveneens gratis.

Gebruikt u een toestel dat niet via de school werd aangekocht, dan kan u nog steeds gebruik maken van bovenvermelde licenties op uw persoonlijk toestel

Met welke partner gaan we in zee?

Voor de aankoop van de laptops werken we samen met The Rent Company, een gevestigde waarde in de ondersteuning van BYOD voor scholen.

Indien je als ouder kiest om een toestel aan te kopen uit het aanbod van de school, dan koopt u rechtstreeks aan bij The Rent Company. De koopovereenkomst is een overeenkomst tussen de leerling/ouder en The Rent Company.

Kan ik bij het aanbod van de school kiezen om de laptop te huren of te kopen?

Ja. u heeft de mogelijkheid tot aankoop (= volledige bedrag wordt betaald bij aankoop) of huurkoop (= vast maandelijks bedrag gedurende een gekozen looptijd). De looptijd bij huurkoop is 3, 4 of 5 jaar.

Hoe kan ik een laptop bestellen?

Dat doet u via een beveiligde webshop rechtstreeks bij onze partner The Rent Company. De link voor de webshop wordt u doorgestuurd na inschrijving. De webshop blijft de hele zomervakantie en zelfs nadien bereikbaar (voor late inschrijvingen).

Kan de school helpen bij problemen van laptops die niet via de partner zijn aangekocht of gehuurd?

Indien u verkiest om een eigen computer te gebruiken kan de school enkel ondersteuning bieden bij de software. Garantie en service zijn de verantwoordelijkheid van de leerling/ouders en/of de leverancier van de computer.

Wat is huurkoop? Is dit hetzelfde als leasing?

Neen, dit is niet hetzelfde. In beide gevallen betaal je een maandelijks bedrag om de computer te gebruiken. In het geval van leasing blijft de computer na de laatste betaling eigendom het bedrijf waar je de leasing mee aangaat. In het geval van huurkoop wordt de computer automatisch jouw eigendom na de laatste maandelijkse betaling.

Je hebt ook na de laatste termijnbetaling de mogelijkheid om de computer terug te geven. In dit geval krijg je de waarborg (4 maandbedragen) terug.

Wie is de eigenaar van de computer indien deze wordt aangeschaft via het aanbod van de school?

Dit hangt af van de manier van bestellen:

Indien de laptop wordt aangekocht (= volledige bedrag wordt in één keer betaald), dan wordt de leerling (of de ouders) direct eigenaar van het toestel.

Indien de laptop wordt gehuurd, dan blijft onze partner The Rent Company eigenaar tijdens de duur van het contract. Op het einde van de looptijd heb je de keuze om het toestel te houden of terug te geven (dan krijg je de waarborg van 4 maandtermijnen terug). Beslis je om het toestel te houden dan word je automatisch ook eigenaar.

In beide gevallen word je wel administrator (= beheerder) van het toestel. Je mag dus ook eigen software installeren en instellingen wijzigen. Een aantal instellingen en licenties van de nodige programma's worden beheerd door de school.

Contacteer Lochristi

Dorp-Oost 32
9080 Lochristi

Tel: 09 355 89 46

info.lochristi@edugo.be