Secundair onderwijs • 1e, 2e en 3e graad finaliteiten D, D/A, A

Veelgestelde vragen

Waarom kiest de school voor Chromebooks in de klas?

De onderwijsvernieuwing dwingt ons om de huidige schoolorganisatie tegen het licht te houden. De maatschappij evolueert in een razend tempo naar een digitale maatschappij. Toegang tot ICT wordt een basisbehoefte. Wij willen als school gebruik maken van deze evolutie en tegelijk onze leerlingen hierin vaardig maken.

Bovendien maakt de sterke aanwezigheid van ICT in de nieuwe leerplannen van permanente toegang tot ICT een noodzaak.

Bovendien willen we dat leerlingen beschikken over een hedendaagse en performante ICT-infrastructuur, zowel thuis als op school.

We kiezen ervoor om de kosten te beperken en een goede service te voorzien.


Worden de handboeken nu afgeschaft?

Neen, dit is zeker niet de bedoeling. Een handboek is meer dan enkel papier. Ze bevatten duidelijk gestructureerde leerstof, teksten, oefeningen, … De inhouden van een goed handboek kunnen niet zomaar vervangen worden door online informatie of eigen cursussen. Ook het maken van notities en het studeren uit cursussen blijven belangrijke vaardigheden.

Voor een aantal vakken zal het cursusmateriaal volledig digitaal zijn. Ook digitale boeken moeten aangekocht worden, al ligt de prijs doorgaans iets lager dan een klassiek papieren handboek.


Zal mijn kind nu 7 lesuren per dag achter een scherm zitten?

Neen. Het is niet de bedoeling om alle lesuren van alle vakken te herdenken in functie van de computer. Wij gaan uit van het gebruik van een computer op die momenten waar deze een meerwaarde kan bieden. Het is dus mogelijk dat de computer in bepaalde vakken of op bepaalde dagen minder gebruikt zal worden.

We streven hier naar een goed evenwicht tussen gebruik van de computer en andere werkvormen.


Is het de bedoeling dat de Chromebook meegenomen wordt naar huis?

Er worden lockers voorzien op de campus waar de leerling zijn of haar Chromebook kan opbergen en opladen tijdens de pauzes en na de schooluren. In uitzonderlijke gevallen kan er gevraagd worden om het toestel mee te nemen naar huis mits toestemming van de school.

Contacteer Lochristi

Dorp-Oost 32
9080 Lochristi

Tel: 09 355 89 46

info.lochristi@edugo.be