EDUGO Internaat ... Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Het internaat maakte de overgang van een aanbodgestuurde studiebegeleiding naar een vraaggestuurde begeleiding.

Niet langer ligt voor een interne het aanbod vast. Waar vroeger de eerstejaars enkel zaalstudie kregen en de andere graden enkel kamerstudie, leggen we nu het accent op goed luisteren naar de vraag om daarop dan een zo passend mogelijk aanbod te creëren.

Op die manier ligt de plaats die meest geschikt is om te studeren niet meer op voorhand vast.

Gedurende de eerste maand kunnen onze internen van de eerste en tweede graad ASO-TSO afwisselend kennismaken met kamer- en zaalstudie.

De internen van de derde graad kunnen voor de studie steeds in hun kamer terecht maar wie meer baat heeft bij studie in een zaal onder toezicht kan van deze mogelijkheid gebruik maken.

Na een eerste rapport volgt voor de internen van alle graden een evaluatie met de intern, de ouders en de school. Op basis daarvan maken we een studieplan op tot aan het volgende rapport.

Voor onze BSO leerlingen is er dagelijks een gezamelijk studiemoment voorzien van 17.15u-18.00u. Ook daar gaan onze opvoeders na of er meer of individuele opvolging nodig is.

Contacteer Internaat

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 42

info.internaat@edugo.be