EDUGO Secundair onderwijs Lochristi Studieaanbod Tweede Leerjaar A: basisoptie Economie &...
Secundair onderwijs • 1e, 2e en 3e graad TSO/BSO

Terug naar het overzicht

1e graad / 2de jaar / A-stroom

Tweede Leerjaar A: basisoptie Economie & Organisatie

Voor wie?

In het tweede leerjaar A gaan we verder op het ontdekken en ontplooien van je eigen talenten. Dankzij een breed en eigentijds aanbod van basisopties proberen we samen een ondernemende en maatschappelijk bewuste persoonlijkheid te creëren.

Naast het pakket algemene vorming maak je een keuze voor 5 u. basisoptie.
Elke basisoptie heeft op zijn beurt dan weer een klasuurtje afgewisseld met ICT en een uurtje REMAV – waarbij we inzetten op verdieping of remediëring van de algemene vakken

Voorstelling lespakket

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.

Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering.

Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij.

Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale overheid is die een rol speelt in de economie. Je onderzoekt het fenomeen data-economie. Je zal begrijpen dat de consument onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken om zo gepersonaliseerde reclame te maken, bedrijfsprocessen en producten aan te passen ...

Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

Wat na deze richting?

De leerling kan hierna de studierichting Economie (ASO) en Handel (TSO) in de tweede graad volgen.

Lessentabel

Basisoptie Economie & Organisatie: vakken 2A
Algemene Vorming  
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2

Moderne vreemde talen

  • Engels
  • Frans

 

2
3

Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuzegedeelte  
Klasuur / ICT 1
REMAV ( remediëring en/of verdieping algemene vorming) 1
Basisoptie  
Economie & Organisatie 5
Totaal 32

 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina:22 Maart 2021

Welkom op de webstek van EDUGOLO
 

Ontdek onze campus    Info en inschrijvingen   Ontdek onze studierichtingen 


Hey, welkom op onze webstek! Door je hier te treffen, heb je interesse in onze school en onze studierichtingen.

Laat je verrassen door wat we te bieden hebben!

Wenst u meer info?

Ervaart u moeilijkheden bij het digitaal inschrijven?
Neem dan contact op met de school om een afspraak te maken op 09 355 89 46

Onze directie vertelt je alvast iets meer:

 

Contacteer Lochristi

Dorp-Oost 32
9080 Lochristi

Tel: 09 355 89 46

info.lochristi@edugo.be