EDUGO Secundair onderwijs Lochristi ... DIGITAAL aanmel...
Secundair onderwijs • 1e, 2e en 3e graad TSO/BSO

Beste ouders

Leerlingen 1ste jaar secundair die zich voor volgend schooljaar wensen in te schrijven voor onze campus doen dit vanaf 2 februari 2018 digitaal..

Dit werd beslist door het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs Gent voor de leerlingen van het 1e jaar secundair onderwijs. Dit om wachtrijen en kampeertoestanden te vermijden.

De voorrangsperiode voor broers en zussen blijft wel behouden en loopt van maandag 8 januari tot en met vrijdag 26 januari. Voor hen is de inschrijving verzekerd in deze periode. Alle ouders van leerlingen die momenteel op EDUGO school lopen, worden hiervan via een schrijven tijdig op de hoogte gebracht.

Nadien kunnen alle andere leerlingen/ouders zich digitaal aanmelden tussen vrijdag 2 februari en vrijdag 23 februari. Dit via meldjeaansecundair.gent.be.

Hierbij duidt u als eerste schoolvoorkeur onze school aan. Op plaats 2 kan je een school van 2e voorkeur geven,…

Na deze aanmeldingsperiode ontvangt men via email een ticket dat kan omgezet worden naar een definitieve inschrijving in de school waarnaar uw voorkeur uitging. Dit gebeurt in de periode van 3 maart tot en met 23 maart.

Alleen indien de vraag voor een bepaalde school groter is dan het aanbod, kan het niet anders dat een ticket voor schoolkeuze nr.2 toegekend wordt.

Op zaterdag 3 maart 2018 van 10.30 uur tot 17.30 uur voorzien wij voldoende tijd om alle ouders/leerlingen te ontvangen die hun ticket bij ons willen valideren en de inschrijving definitief willen maken.

Niet gebruikte tickets vervallen na 23 maart. De vrijgekomen plaatsen worden dan toegewezen aan de volgende leerling op het aanmeldingsregister.

Samengevat:

Van maandag 8 januari tot en met vrijdag 26 januari: voorrangsperiode voor broers en zussen

Van vrijdag 2 februari tot en met vrijdag 23 februari: digitale aanmelding voor andere leerlingen (broer of zus die reeds ingeschreven is in de 1e periode, hoeft dit niet meer te doen!)

Tussen zaterdag 24 februari en vrijdag 2 maart: ontvangst ticket voor definitieve inschrijving

Zaterdag 3 maart: het ticket wordt omgezet in een inschrijving op onze school (°)

(°) die dag bieden wij de mogelijkheid om het ticket te valideren in onze school. Wie die dag verhinderd is, neemt contact op met de school om dit te valideren vóór 23/03.

Wie graag voor de start van deze digitale aanmeldingsperiode kennis maakt met onze school, is van harte welkom op onze “ontdek-avond” op vrijdag 12 januari 2018 van 18 u. tot 21 u.

Op deze avond kan u ons aan het werk zien en ontdekken waarom je voor onze school kiest!

We geven op dat moment ook graag een woordje uitleg over het digitale aanmelden.

Contacteer Lochristi

Dorp-Oost 32
9080 Lochristi

Tel: 09 355 89 46

info.lochristi@edugo.be