EDUGO Secundair onderwijs Lochristi Studieaanbod Sociaal-Technische Wetenschappen (STW)
Secundair onderwijs • 1e, 2e en 3e graad TSO/BSO

Terug naar het overzicht

3e graad • TSO

Sociaal-Technische Wetenschappen (STW)

Voor wie?

Voorstelling lespakket

In de studierichting STW bestuderen leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en hun eigen positie daarbinnen. De studierichting is opgebouwd rond de vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten.

De basiscompetenties van deze richting zijn:

  • sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken.
  • maaltijden bereiden en activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen.
  • een mondelinge presentatie geven voor een groep.
  • je eigen leerproces en studieloopbaan in handen nemen. Je leert actief en bewust keuzes maken in functie van jouw toekomst.

Daarnaast krijg je ook een brede algemene vorming.

Toelichting speciale vakken en opdrachten: 3e graad

  • Seminarie

Wat na deze studierichting?

STW is dan ook een algemeen vormende studierichting met de bedoeling verder te studeren. Je wordt hoofdzakelijk voorbereid op doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs in: 

  • de onderwijssector: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
  • de gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde…
  • de sociale sector: gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie…

Andere richtingen zijn natuurlijk ook mogelijk.

Bekijk de lessentabel


22 Februari 2019

04 Mei 2019

Op 22 februari kan je EDUGOLO ontdekken! 

Wie graag onze campus bezoekt voor het ingaan van de digitale aanmeldingsperiode, is van harte welkom op onze ontdek-avond. Van 18.00 u. tot 21.00 u. maken we je wegwijs binnen de school en haar verschillende mogelijkheden! Klik hier voor meer info en inschrijving!

Inschrijving 1ste jaar secundair onderwijs!

Leerlingen die zich in het eerste jaar secundair onderwijs bij ons willen inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 moeten zich eerst DIGITAAL aanmelden. Zonder deze aanmelding kan u niet inschrijven. Meer info vindt u hier.

Openschooldag 

Op zaterdag 4 mei 2019 gooien we deuren van onze school open. Wees welkom en ontdek!

 

Contacteer Lochristi

Dorp-Oost 32
9080 Lochristi

Tel: 09 355 89 46

info.lochristi@edugo.be