EDUGO Secundair onderwijs Lochristi Studieaanbod Sociaal-Technische Wetenschappen (STW)
Secundair onderwijs • 1e, 2e en 3e graad finaliteiten D, D/A, A

Terug naar het overzicht

3e graad / TSO

Sociaal-Technische Wetenschappen (STW)

Voor wie?

Ben je geïnteresseerd in de mens, de wereld en de maatschappij, dan is STW de richting voor jou! Je leert zowel over sociale als wetenschappelijke thema’s en gaat daarmee praktisch aan de slag in de les Integrale Opdrachten. Met creatieve en uitdagende opdrachten leer je zo verschillende basiscompetenties zoals organiseren, presenteren en analyseren. Ook je eigen studieloopbaan neem je in eigen handen, zodat je doordachte keuzes kan maken in functie van je toekomst.

Daarnaast krijg je uiteraard ook een brede algemene vorming dankzij vakken als wiskunde, moderne talen, aardrijkskunde …

Deze richting is dus ideaal voor sociale leerlingen met interesse voor wetenschappen, die graag experimenteren en creatief bezig zijn. Je wordt klaargestoomd voor het hoger onderwijs. Een toekomst in de gezondheidszorg, het onderwijs of de sociaal-agogische sector ligt binnen handbereik.

Voorstelling lespakket

In de studierichting STW bestuderen leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en hun eigen positie daarbinnen. De studierichting is opgebouwd rond de vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten.

De basiscompetenties van deze richting zijn:

  • sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken.
  • maaltijden bereiden en activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen.
  • een mondelinge presentatie geven voor een groep.
  • je eigen leerproces en studieloopbaan in handen nemen. Je leert actief en bewust keuzes maken in functie van jouw toekomst.

Daarnaast krijg je ook een brede algemene vorming.

Toelichting speciale vakken en opdrachten: 3e graad

  • Seminarie

Wat na deze richting?

STW is dan ook een algemeen vormende studierichting met de bedoeling verder te studeren. Je wordt hoofdzakelijk voorbereid op doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs in: 

  • de onderwijssector: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
  • de gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde…
  • de sociale sector: gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie…

Andere richtingen zijn natuurlijk ook mogelijk.

Lessentabel

Vakken 6STW
Algemene vorming  
Godsdienst                           2
Aardrijkskunde 1
Engels 2*
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Specifieke Vorming  
Integrale opdrachten 5
Natuurwetenschappen 4
Sociale Wetenschappen 4+1*
Totaal (inclusief complementaire uren*) 32

 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina:06 Mei 2024

Welkom op de webstek van EDUGOLO
 

Ontdek onze campus  Info en inschrijvingen  Ontdek onze studierichtingen  Meld je aan (eerste jaar)

Hey, welkom op onze webstek! Door je hier te treffen, heb je interesse in onze school en onze studierichtingen.

Laat je verrassen door wat we te bieden hebben!

Wens je meer info?

Ervaar je moeilijkheden bij het digitaal inschrijven?
Neem dan contact op met de school om een afspraak te maken op 09 355 89 46

Onze directie vertelt je alvast iets meer:

 

Contacteer Lochristi

Dorp-Oost 32
9080 Lochristi

Tel: 09 355 89 46

info.lochristi@edugo.be