Secundair onderwijs • 1e, 2e en 3e graad TSO/BSO

Terug naar het overzicht

2e graad • BSO

Office & Retail (OR)

Voor wie?

Voor leerlingen

 • die sociaal aangelegd zijn en via kennis, vaardigheden en atititudes de theorie aan de dagelijkse praktijk willen toetsen.
 • die zich willen voorbereiden tot deelneming aan het maatschappelijk gebeuren en het functioneren in een beroep.

Voorstelling lespakket

De leerlingen krijgen binnen deze studierichting een brede en praktijkgerichte vorming waarbij de studiekeuze wordt uitgesteld naar de derde graad. 
Hierdoor houden de leerlingen steeds een waaier aan mogelijkheden naar de toekomst toe over.

In de tweede graad hebben de vroegere richtingen Kantoor en Verkoop gemeenschappelijke leerplannen onder de naam 'Office & Retail'.

Er wordt competentiegericht gewerkt. Dit wil zeggen dat er voortdurend gewerkt wordt op vlak van kennis, vaardigheden en attitudes:

 • Kennis is wat iemand weet en kent over specifieke gebieden, vb. artikelkennis, klantenkennis, winkelkennis, … .
 • Vaardigheden stellen iemand in staat om te handelen en een specifieke taak te verrichten, vb. verkoopgesprekken voeren, kassahandelingen uitvoeren, ... .
 • Voor het vervullen van functies worden bepaalde attitudes en vereist. Onze klemtonen zijn persoonlijke uitstraling, flexibiliteit, discipline, communicatie (mondeling en schriftelijk), werken in team en motivatie. Deze attitudes zijn de rode draad doorheen de opleiding en vormen de basis naar toekomstige tewerkstelling toe.

Deze kennis, vaardigheden en attitudes worden geëvalueerd binnen het clustervak Office & Retail. De leerling werkt dus bij verschillende leerkrachten (en zowel op school als tijdens werplekleren) aan dezelfde competenties gedurende 14 lesuren per week. Er zijn 4 competenties in de tweede graad (zie lessentabel). 

De inhoudelijke klemtonen in de tweede graad liggen op:

 • Basisvaardigheden functionele communicatie (NL)
 • Bedrijfsgerichte vorming (werken onder begeleiding)
  - Logistieke basisvorming
  - Commerciële & administratieve basisvorming
  - Inpakken, etaleren & presenteren
  - Boekhouden (basis)
 • Stevige ICT-vorming
 • Heel praktijkgericht: werkplekverkenning vanaf 3AR, werkplekleren vanaf 4AR

De evaluatie en bijhorende rapporten gebeurt d.m.v. gespreide evaluatie (geen examens). Leerlingen krijgen wel specifieke rapporten voor projecten (vb. Edushop) en competentiegerichte stagerapporten.

Werkplekverkenning

Vanaf 3 Office & Retail gaan we op regelmatige basis met de volledige klas naar verschillende winkels en bedrijven toe. Het doel is dat de leerlingen door observatieopdrachten kunnen zien hoe de competenties uit de lessen er in het werkveld aan toe gaan. Ook worden de leerlingen hier voor het eerst geconfronteerd met de verwachtingen op vlak van attitudes van het werkveld uit. 

Werkplekleren

Dit houdt in dat we vanaf 4 Office & Retail met de volledige klas samen naar een winkel of een bedrijf gaan om daar mee te draaien en op die manier te 'leren op de werkplek'. Ook de leerkrachten zijn de volledige periode aanwezig. 

Op deze manier worden de kennis, vaardigheden en attitudes van de leerlingen voor het eerst uitgevoerd in de praktijk. Hierbij krijgen de leerlingen een beeld over de realiteit en hun studiekeuze. Er zijn diverse winkels die meewerken aan dit werkplekleren, zoals IKEA, Mediamarkt, AD Delhaize Lochristi, C&A, Dreamland, …

Wat na deze studierichting?

Na de tweede graad kiest de leerling een verdere studierichting tussen Office (Kantoor) of Retail (Verkoop) in de derde graad.

Dankzij de 'werkplekverkenning' en 'werkplekleren' zijn de leerlingen voorbereid op de stages waarmee ze in de derde graad Retail (Verkoop) starten. 

De leerlingen behalen na het zevende specialisatiejaar "Winkelbeheer & Etalage" het diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer.  

Bekijk de lessentabel


22 Februari 2019

04 Mei 2019

Op 22 februari kan je EDUGOLO ontdekken! 

Wie graag onze campus bezoekt voor het ingaan van de digitale aanmeldingsperiode, is van harte welkom op onze ontdek-avond. Van 18.00 u. tot 21.00 u. maken we je wegwijs binnen de school en haar verschillende mogelijkheden! Klik hier voor meer info en inschrijving!

Inschrijving 1ste jaar secundair onderwijs!

Leerlingen die zich in het eerste jaar secundair onderwijs bij ons willen inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 moeten zich eerst DIGITAAL aanmelden. Zonder deze aanmelding kan u niet inschrijven. Meer info vindt u hier.

Openschooldag 

Op zaterdag 4 mei 2019 gooien we deuren van onze school open. Wees welkom en ontdek!

 

Contacteer Lochristi

Dorp-Oost 32
9080 Lochristi

Tel: 09 355 89 46

info.lochristi@edugo.be