Secundair onderwijs • Eerstegraadsschool

Terug naar het overzicht

1e graad / 1ste jaar / Finaliteit arbeidsmarktgericht / B-stroom

Eerste leerjaar B

Voor wie?

Is het leren van een groot aantal vakken een hele klus voor jou? Zou je naast stilzitten in de les ook graag actief bezig zijn? Ga je graag om met mensen? Behaalde je geen getuigschrift basisonderwijs? Dan start je in het eerste leerjaar B.

Voorstelling lessenpakket

In de meeste vakken wordt de leerstof aangepast aan jouw niveau: we houden rekening met je tempo, de moeilijkheidsgraad en de manier hoe jij de lessen verwerkt. Via remediëring en verdieping werk je volgens je eigen mogelijkheden. Dit leidt tot succeservaringen en geeft je motivatie een boost. Kies je bij ons voor 1B dan ligt de nadruk op graag naar school komen. En met plezier bijleren.

Via begeleid zelfstandig leren krijg je individueel onderwijs op maat. Hiervoor kiezen we bewust voor kleine klasgroepen (max. 12 leerlingen) zodat iedereen de nodige aandacht en  kansen krijgt. Binnen de kleine klasgroepen kiezen we op verschillende momenten voor co-teaching.

Het kleinschalig werken heeft ook een positieve invloed op je welbevinden. Op het einde van elk trimester doorbreken we het lessenrooster door projecten aan te bieden waar het gewone lessenrooster wordt doorbroken en waar sport, cultuur, muziek, gezondheid... aan bod komen. Op deze manier kan je ook je andere talenten ontdekken.

In het eerste leerjaar B krijgen de vakken techniek (4u) en initiatie STEM-technieken (2u) heel veel aandacht. In deze lessen kom je in aanraking met verschillende vakgebieden (metaal - elektriciteit - hout - bouw - decoratie).

Daarnaast krijg je ook een uur initiatie economie/ICT en een uur initiatie maatschappij. Zo ben je prima voorbereid om een juiste keuze te maken in het tweede jaar. 

Wat na deze studierichting?

Een logisch vervolg op deze studierichting is een basisoptie in het tweede leerjaar B van de eerste graad. Afhankelijk van je interesses kan je kiezen voor verschillende basisopties in 2B:  STEM-technieken, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Kunst en creatie. Allen basisopties die voorbereiden op richtingen met arbeidsmarktfinaliteit.

 

Lessentabel

Vakken Lesuren
Beeld  2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Moderne vreemde talen Engels 1
Moderne vreemde talen Frans 1
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4
Leer en leef 1
BASISVORMING 27
Initiatie economie/ICT 1
Initiatie maatschappij 1
Initiatie STEM-technieken (decoratie - mechanica - elektriciteit - hout) 2
Nederlands (remediërend/verdiepend) 1
KEUZEGEDEELTE 5
TOTAAL 32


 

Deel deze pagina:Contacteer De Brug

Simone Duboisstraat 15
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be