Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Terug naar het overzicht

1e graad • B-stroom

Eerste Leerjaar B

Leerlingen die zeer praktisch gericht zijn of die een leerachterstand opliepen in het lager onderwijs kunnen het eerste leerjaar B volgen.

In het eerste leerjaar B krijgt de technologische opvoeding (8 lesuren per week) ruime aandacht. In deze lessen komen de leerlingen in aanraking met een bonte verscheidenheid aan vakgebieden. In tegenstelling tot in het eerste leerjaar A ligt de klemtoon vooral op praktische toepassingen.

In het vak maatschappelijke vorming worden de mens en zijn milieu op een aanschouwelijke wijze behandeld. Aardrijkskundige, geschiedkundige en actuele maatschappelijke onderwerpen komen hier aan bod.

In de vakken Nederlands en wiskunde wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden: differentiatie naar tempo, naar moeilijkheidsgraad en naar verwerking.
Elke leerling krijgt individueel onderwijs op eigen maat aangeboden.
Via remediëring en verdieping werkt iedereen volgens eigen talenten. Dit leidt tot succeservaringen die de motivatie versterken.

Bekijk de lessentabel


23 Februari 2019

13 Maart 2019

27 April 2019

Infodagen en openschooldag 2019

Infodag voor leerlingen uit het zesde leerjaar en hun ouders: 23 februari 2019 (meer informatie vindt u hier)

Infoavond Latijn: 13 maart 2019

Openschooldag: 27 april 2019

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be