Basisonderwijs • Lagere school

Terug naar het overzicht

24 Juni 2020

AED Heart-Saver

Slotendries

EART-SAVER AED FUNDRAISING SCHOOLPROJECTEN AED

EDUGO SLOTENDRIES zal worden uitgerust met een publiek beschikbare hartstarter of automatische externe defibrillator

Vzw HeartSaver zet zich in om zo veel mogelijk opportune scholen in Vlaanderen, die zelf geen of moeilijk hartstarters (AED’s) kunnen financieren, te voorzien van een hartstarter. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze hartstarters buiten te installeren aan de school zodat niet alleen de school meer hartveilig wordt, maar ook de omliggende woonwijken.

HeartSaver is een vzw die ervoor ijvert om het aantal publiek beschikbare hartstarters of automatische externe defibrillatoren (AED’s) in België te verhogen door lobbying, bewustmaking en de werving van fondsen om de financiële drempel voor de aanschaf en het onderhoud van hartstarters zo laag mogelijk te houden.”

Wist je trouwens dat gezondheid en onderwijs ook op andere vlakken sterk met elkaar verbonden zijn? Gezonde kinderen en jongeren behalen doorgaans betere resultaten en omgekeerd. Als school draag je dus mee de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school. 

EDUGO Slotendries slaat de handen in elkaar met Heartsaver vzw. Deze organisatie zal via fundraising op het terrein van de school een AED plaatsen zodat deze in geval van nood voor iedereen beschikbaar is. 

Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen tot een HART veilige schoolomgeving.

Iedereen mag en moet een AED-toestel kunnen gebruiken. Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.

Het AED-schoolproject van Heartsaver vzw wordt
officieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs.

Contacteer Slotendries

Onze-Lieve-Vrouwdreef 2
9041 Oostakker

Tel: 09 259 02 93
Fax: 09 259 03 16

info.slotendries@edugo.be