EDUGO Internaat Activiteiten Verkiezing inte...

Elk jaar in september kiezen de internen hun vertegenwoordigers in de internenraad.

De internenraad is de spreekbuis van de internen, komt op voor de mening van de internen, brengt indeeën aan, en werkt mee aan een leuk internaat.

De internenraad vergadert maandelijks met de opvoeder. De voorstellen van de internenraad worden daarna besproken op de teamvergadering. Op de volgende internenraad koppelt de opvoeder terug naar de internen.


10 Februari 2021
Activiteiten internaat Internaat: Internaat

Bekijk hier onze activiteiten