EDUGO Test
Geslacht (*)
Voornaam (*) Naam (*) Straat en huisnummer (*) Postcode (*) Gemeente (*) Telefoon (*) E-mail (*) Maak hier uw programmakeuze (*)
Aantal volwassenen Aantal kinderen Naam en voornaam (van het kind) volgt les in (naam-adres huidige basisschool)

Mijn interesse gaat uit naar:

het eerste jaar klassieke vorming (met klassieke studiën) eerste jaar algemene vorming (met uitbreiding Frans, Nederlands, wiskunde het eerste jaar technische vorming (met technologische activiteiten) het eerste leerjaar B Wenst u het internaat te bezoeken?
(*) = verplicht in te vullen / te selecteren