Deeltijds onderwijs • Deeltijds beroepsonderwijs

Terug naar het overzicht

17 September 2023

Update wegenwerken schoolomgeving

Algemeen

Door aanhoudende problemen met de onderfundering op de brughelling kant Lourdes, hebben de werken bijkomende vertraging opgelopen.  De vooropgestelde deadline voor het openstellen van de brug kan bijgevolg helaas (opnieuw) niet gehaald worden. 

In samenspraak met De Lijn werd door de werfleiding maandag 25.09.23 als nieuwe deadline gecommuniceerd voor het openstellen van de brug.

De verkeerssituatie zoals we die kennen sinds 1 september, blijft dus nog een week langer aangehouden (cfr. communicatie dd. 31.08.23 en info op de website).

Gezien er eerstdaags zal gestart worden met asfalteringswerken op en onderaan de brug (t.h.v. zijstraat en ingang SKVO), is het van belang onderstaande regels in acht te nemen:

  • De rijbaan is een werfzone en is dus VERBODEN terrein (zowel op de brug als in de Sint-Jozefstraat)!
  • Aangezien ondertussen de nieuwe bermen aan beide zijden van de brug zijn aangelegd, willen we fietsers uitdrukkelijk vragen de juiste rijrichting te respecteren van en naar school en enkel de straat te kruisen t.h.v. de voorziene oversteekplaatsen.
  • Ook in de Sint-Jozefstraat - ter hoogte van de sportvelden van SKVO en Campus Glorieux - dienen fietsers en voetgangers zich te verplaatsen op deverhoogde berm in grindgazon.

Tot slot herinneren wij eraan dat de andere brug over de R4 (Gentstraat) een veilig alternatief is voor fietsers: Via de parking van het Boerenhof, de O.L.Vrouwdreef en een deel van de Sint-Jozefstraat kan de oprit van Campus De Toren bereikt worden, waarna fietsers zich over privédomein van de scholengroep kunnen verplaatsen richting de eigen campus.

We volgen het verdere verloop van de werken stipt op en hopen u bij een volgende update beter nieuws te kunnen meedelen.

Klik hier voor de infopagina over de wegenwerken

Contacteer CDO EDUGO campus Glorieux

Sint-Jozefstraat 7
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 27

duaalleren@glorieux.edugo.be