Terug naar het overzicht

3e graad / BSO

Retail

Voor wie?

Bezit je een grote dosis creativiteit? Heb je aanleg en interesse voor een commerciële en administratieve vorming? Dan is de richting Retail misschien wel iets voor jou!  

Enerzijds leer je alle taken van een retailmedewerker zelfstandig uitvoeren, anderzijds leer je zelfstandig de presentatie in een winkel of in de etalage uitvoeren. Je gaat daarbij praktijkgericht te werk (schoolwinkel, decoratie school, werkplekleren, …) en de lesweken worden doorheen het schooljaar afgewisseld met weken blokstage. 

Tijdens je stages zal je de kennis en de vaardigheden die je op school geleerd hebt, moeten toepassen in een echte winkel. Nu ga je zelfstandig instaan voor de ontvangst, verwerking, presentatie en verkoop van de goederen in een winkel. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van je communicatieve en creatieve vaardigheden. Ook een doorgedreven ICT-kennis is onmisbaar in een hedendaagse commerciële omgeving.

Naast deze verplichte basismodule kiezen de leerlingen in de derde graad zelf een deel van de vakken volgens hun eigen voorkeuren en interesses.  
Heb je een grote interesse in de goederen- en documentenstroom dan kies je voor de 
keuzemodule 'Logistiek Medewerker'. Je krijgt hier een diepgaande vorming rond het lossen en ontvangen van goederen, manieren van goederenopslag, goederen verzendklaar maken en het verzenden van goederen. 

Ben je toch iets creatiever en heb je meer interesse voor winkelinrichting, decoratie en 
presentatie dan is de keuzemodule ‘Visual Merchandising’ echt op jouw lijf geschreven.  

 

Voorstelling lespakket

De kennis, vaardigheden en attitudes worden geëvalueerd binnen het clustervak Retail:

 • 20 lesuren per week in 5R
 • 22 lesuren per week in 6R

De leerling werkt dus bij verschillende leerkrachten (en zowel op school als op de werkplek) aan dezelfde competenties. Er zijn 3 competenties in de basismodule (zie lessentabel).

De inhoudelijke klemtonen in de basismodule Retailmedewerker liggen op:

 • Communicatieve vorming (NL, FR en ENG)
 • Basisvorming Retailmedewerker (zelfstandig werken) = verplicht voor alle leerlingen
  - Diepgaande commerciële vorming (inclusief stage retail)
  - Geïntegreerde ICT-vorming
  - Basis etaleren & presenteren
  - Basis logistiek

Naast deze verplichte basismodule kiezen de leerlingen in de derde graad zelf een deel van de vakken volgens hun eigen voorkeuren en interesses. Er kan slechts één keuzemodule worden gekozen en er kan niet gewisseld worden tussen 5R en 6R.

Stages/praktijk

De leerlingen wisselen doorheen het schooljaar lesweken af met weken blokstage. Tijdens deze blokstages gaat iedere leerling individueel op stage. Tijdens de stageweken lopen de leerlingen steeds stage van dinsdag t.e.m. vrijdag volgens de uren van hun stagecontract.

In het vijfde en zesde jaar ligt de nadruk vooral op de competenties van een retailmedewerker. 

Op maandag gaan de leerlingen uit het vijfde jaar steeds op werkplekleren naar IKEA, terwijl de leerlingen uit het zesde en zevende jaar 's voormiddags op school worden verwacht om onder begeleiding stageopdrachten te verwerken (GIP) en feedback over te krijgen de stage.

Leerlingen krijgen steeds competentiegerichte stagerapporten, waarop zowel hun talenten als hun werkpunten in de kijker staan. Feedback is een belangrijke vorm om vooruitgang te boeken! 

 • Blokstages: 5R: 6 weken, 6R: 12 weken
 • Werkplekleren (meer info rond WPL zie 'Office & Retail' 2e graad)
 • Interne praktijkoefeningen: Edushop, decoratie school, ... 

Wat na deze richting?

Als specialisatiejaar bieden wij 7 Retailmanagement & Visual Merchandising aan.

Lessentabel

 

Vakken 6R LOG 6R VM
Algemene Vorming    
Godsdienst 2 2
Engels (praktijkgericht) 2 2
Frans (praktijkgericht) 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Specifieke Vorming    
Zakelijke Communicatie Nederlands    

Basismodule Retailmedewerker

 • C1: Goederen ontvangen, verwerken & presenteren in de winkel
 • C2: Verkopen, adviseren & service verlenen
 • C3: Informatie verwerken (ICT)
11+2* 11+2*

Keuzemodule Logistiek Medewerker

 • C4: Goederen ontvangen & opslaan
 • C5: Goederen verzamelen & verzendklaar maken
 • C6: Voorraadadministratie bijwerken
7+1*  
 • Keuzemodule Visual Merchandising
 • C4: Presentatieontwerp ontwikkelen
 • C5: Presentatie uitvoeren
  7+1*
Totaal (inclusief complementaire uren*) 33 33


 


 

 

Competenties C1 tot en met C6 worden zowel in de klas als op het werkveld (blokstage voor 5R(V): 6 weken, blokstage voor 6R(V): 12 weken) gerealiseerd.

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina:
Optie 1: Logistiek Medewerker

Leerlingen met een grote interesse in de goederen- en documentenstroom kiezen voor de keuzemodule  'Logistiek Medewerker'.

Hier krijgen de leerlingen een diepgaande vorming rond het lossen en ontvangen van goederen, manieren van goederenopslag, goederen verzendklaar maken en het verzenden van goederen.

In het zesde jaar lopen de leerlingen, naast stage retail, ook stage in een logistiek bedrijf. 

Toelichting lessentabel

Naast de 3 competenties uit de basismodule Retailmedewerker zijn er eveneens 3 competenties uit de keuzemodule LOG.

De competenties C1 t.e.m. C6 worden zowel in de klas als op het werkveld gerealiseerd.


Optie 2: Visual Merchandising

Leerlingen met meer creativiteit en interesse voor winkelinrichting, decoratie en presentatie kiezen via de keuzemodule Visual Merchandising voor meer van deze vakken.

Naast de 3 competenties uit de basismodule Retailmedewerker zijn er eveneens 2 competenties uit de keuzemodule VM.

De competenties C1 t.e.m. C5 worden zowel in de klas als op het werkveld gerealiseerd.