EDUGO Studieaanbod Office & Retail (OR)

Terug naar het overzicht

2e graad / 4de jaar / BSO

Office & Retail (OR)

Voor wie?

Heb je belangstelling voor verkoop? Ben je enthousiast,vriendelijk en vlot? Heb je een zekere commerciële aanleg, verbeeldingskracht en zin voor creatief ontwerpen? Kan je stiptheid en correctheid nastreven en wil je  normen leren hanteren? Wil je zowel zelfstandig als in groep leren werken? Dan is deze studierichting geknipt voor jou!

Voorstelling lespakket

De leerlingen krijgen binnen deze studierichting een brede en praktijkgerichte vorming waarbij de studiekeuze wordt uitgesteld naar de derde graad. 
Hierdoor houden de leerlingen steeds een waaier aan mogelijkheden naar de toekomst toe over.

In de tweede graad hebben de vroegere richtingen Kantoor en Verkoop gemeenschappelijke leerplannen onder de naam 'Office & Retail'.

Er wordt competentiegericht gewerkt. Dit wil zeggen dat er voortdurend gewerkt wordt op vlak van kennis, vaardigheden en attitudes:

 • Kennis is wat iemand weet en kent over specifieke gebieden, vb. artikelkennis, klantenkennis, winkelkennis, … .
 • Vaardigheden stellen iemand in staat om te handelen en een specifieke taak te verrichten, vb. verkoopgesprekken voeren, kassahandelingen uitvoeren, ... .
 • Voor het vervullen van functies worden bepaalde attitudes en vereist. Onze klemtonen zijn persoonlijke uitstraling, flexibiliteit, discipline, communicatie (mondeling en schriftelijk), werken in team en motivatie. Deze attitudes zijn de rode draad doorheen de opleiding en vormen de basis naar toekomstige tewerkstelling toe.

Deze kennis, vaardigheden en attitudes worden geëvalueerd binnen het clustervak Office & Retail. De leerling werkt dus bij verschillende leerkrachten (en zowel op school als tijdens werplekleren) aan dezelfde competenties gedurende 14 lesuren per week. Er zijn 4 competenties in de tweede graad (zie lessentabel). 

De inhoudelijke klemtonen in de tweede graad liggen op:

 • Basisvaardigheden functionele communicatie (NL)
 • Bedrijfsgerichte vorming (werken onder begeleiding)
  - Logistieke basisvorming
  - Commerciële & administratieve basisvorming
  - Inpakken, etaleren & presenteren
  - Boekhouden (basis)
 • Stevige ICT-vorming
 • Heel praktijkgericht: werkplekverkenning vanaf 3OR, werkplekleren vanaf 4OR

De evaluatie en bijhorende rapporten gebeurt d.m.v. gespreide evaluatie (geen examens). Leerlingen krijgen wel specifieke rapporten voor projecten (vb. Edushop) en competentiegerichte stagerapporten.

Werkplekverkenning

Vanaf 3 Office & Retail gaan we op regelmatige basis met de volledige klas naar verschillende winkels en bedrijven toe. Het doel is dat de leerlingen door observatieopdrachten kunnen zien hoe de competenties uit de lessen er in het werkveld aan toe gaan. Ook worden de leerlingen hier voor het eerst geconfronteerd met de verwachtingen op vlak van attitudes van het werkveld uit. 

Werkplekleren

Dit houdt in dat we vanaf 4 Office & Retail met de volledige klas samen naar een winkel of een bedrijf gaan om daar mee te draaien en op die manier te 'leren op de werkplek'. Ook de leerkrachten zijn de volledige periode aanwezig. 

Op deze manier worden de kennis, vaardigheden en attitudes van de leerlingen voor het eerst uitgevoerd in de praktijk. Hierbij krijgen de leerlingen een beeld over de realiteit en hun studiekeuze. Er zijn diverse winkels die meewerken aan dit werkplekleren, zoals IKEA, Mediamarkt, AD Delhaize Lochristi, C&A, Dreamland, …

Wat na deze richting?

Na de tweede graad kiest de leerling een verdere studierichting tussen Office (Kantoor) of Retail (Verkoop) in de derde graad.

Dankzij de 'werkplekverkenning' en 'werkplekleren' zijn de leerlingen voorbereid op de stages waarmee ze in de derde graad Retail (Verkoop) starten. 

De leerlingen behalen na het zevende specialisatiejaar "Winkelbeheer & Etalage" het diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer.  

Lessentabel

Vakken 4OR
Algemene Vorming  
Godsdienst 2
Engels (praktijkgericht) 3
Frans (praktijkgericht) 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands Communicatieve Vaardigheden 2
Project Algemene Vakken 6
Specifieke vorming  

Office & Retail

 • C1: Secretariële taken uitvoeren
 • C2: Boekhoudkundige taken uitvoeren
 • C3: Goederen ontvangen & verwerken tot in de winkel
 • C4:  Verkopen & service verlenen
11 + 3*
Totaal 33

 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: