Secundair onderwijs • 2e en 3e graad TSO/BSO

Stagedocumenten voor bedrijven
versiedatum: okt. 2013

De leerlingen van onze eindjaren lopen een bedrijfsstage om hun opleiding te vervolmaken. De nodige documenten vindt u hieronder.

Voor de stages in het secundair onderwijs gelden specifieke reglementeringen die door alle partijen (stagiair, werkgever en school) moeten opgevolgd worden. De documenten van de school inzake stage houden rekening met deze reglementeringen.
In onderstaande pdf’s kan je de huidige reglementering (geldig voor dit schooljaar) terugvinden:

 1. Stage-reglement
 2. Doelstellingen stage in BSO
 3. Doelstellingen stage in TSO: specifieke technieken en Se-N-Se
 4. Doelstellingen stage in TSO: theoretische technieken (EE en EM)
 5. Stage-afspraken bij blokstage
 6. SO 2202 _09 : aangepaste versie over leerlingstages in het voltijds secundair onderwijs
 7. Omzendbrief 22 december 2005 Federale overheidsdienst werkgelegenheid: gezondheidstoezicht
 8. Bijlage bij omzendbrief SO 2002_09 aangepast
 9. Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages FOD
 10. Edulex: SO/2002/09 – leerlingstages in het voltijds secundair onderwijs
 11. Externe lLinken naar Onderwijs Vlaanderen en Werk België

De school werkt inzake medisch onderzoek samen met IDEWE als externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze dienst heeft een brochure “ gezondheidstoezicht op stagiairs” . Deze brochure kan gelezen worden als een korte praktische handleiding. U kan deze bestellen via hun documentatiedienst : bibliotheek@idewe.be met volgende referentie : NL: 20214

Contacteer Glorieux

Sint-Jozefstraat 7
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 15
Fax: 09 255 91 25

info.glorieux@edugo.be