Secundair onderwijs • 2e en 3e graad ASO

Waarom De Toren?

Wil je graag peilen of De Toren is wat je zoekt? Hieronder staan enkele troeven en aandachtspunten van onze school.

'Oostakker' wordt vanuit historisch perspectief dikwijls geassocieerd met technisch en beroepsonderwijs. 'Oostakker' is veel meer dan dat. De Toren is de springlevende ASO-school (humaniora) binnen de EDUGO-groep

Kwaliteit

Elke ASO-school heeft de opdracht om haar leerlingen optimaal voor te bereiden op hoger onderwijs. Die opdracht realiseren is vanzelfsprekend een centraal aandachtspunt.

Niveau halen is volgens ons echter veel meer dan kennis bijbrengen. Niet alleen het resultaat maar ook - en misschien vooral - de wijze waarop is belangrijk.

Zacht voor het hart

Wij geloven dat het rendement verhoogt als leerlingen zich goed voelen op school. Wij hebben veel aandacht voor de onderlinge relaties. Onze aandacht blijft heel bewust niet beperkt tot de sterksten. Wie de capaciteiten heeft en de vereiste inzet aan de dag legt, krijgt van ons alle kansen, ook al heeft hij wat meer zorg nodig. Uiteraard zijn er grenzen. Verwacht geen wonderen. Wij mogen dan wel op een boogscheut van het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes liggen, mirakels blijven buiten ons bereik.

Bevraging bij ouders en oud-leerlingen leert ons dat wij heel sterk staan wat betreft de combinatie kwaliteit - aanpak met een hart.

Klein, ingebed in groot

Wij zijn een relatief kleine school binnen een grote scholengroep. Wij proberen de voordelen van die situatie te verzilveren. De Toren telt ongeveer 440 leerlingen. Het is onze ambitie om hen stuk voor stuk met de beste zorgen te omkaderen.

Onze leerlingengroep is homogeen en daardoor gemakkelijk te coachen: wij hebben alleen ASO-leerlingen tussen pakweg 14 en 18 jaar in huis. Er zijn iets meer meisjes dan jongens. De overgrote meerderheid is extern.

Ons studieaanbod is ruim: wij bieden 4 studierichtingen aan in de tweede graad en liefst 9 in de derde graad. Details staan in de rubriek 'Studieaanbod'.

Als blijkt dat het ASO toch niet de juiste onderwijsvorm is voor een leerling, kan die overstappen naar een van de talrijke TSO-richtingen die wij binnen de EDUGO-scholengroep aanbieden.

Laagdrempelig

Wij vinden communicatie met de ouders van groot belang. Ouders moeten weten wat er op school gebeurt. Dat vergroot de verstandhouding tussen de school en de ouders. Wie dat wenst, ontvangt wekelijks per e-mail een nieuwsbrief. Daarin staan nieuwtjes over de De Toren maar we stoppen er ook een duplicaat bij van de documenten die we op papier met de leerlingen meegeven.

Wij proberen heel snel in te spelen op de vragen en de opmerkingen van ouders. Het secretariaat speelt hierin een belangrijke rol.

Groene omgeving

Om De Toren te bereiken hoef je je zich niet vast te rijden in het stadscentrum. Wij liggen aan de rand van Gent, in een groene omgeving. De speelplaats bestaat onder meer uit 6000 vierkante meter grasveld. Wij maken dankbaar gebruik van dat voordeel voor middagactiviteiten.


Gebeten door cultuur

Wie in De Toren schoolloopt, krijgt meer dan gewone kansen om zich uit te leven op cultureel vlak. Toneel, zelf muziek maken, ... het zijn maar enkele facetten van ons gevarieerd cultureel aanbod.

De leerlingen van de derde graad nemen deel aan een cultuurtour, waarbij zij proeven van het uitgebreide cultureel aanbod in de ruime omgeving.

De bekroning is de jaarlijkse studieuitstap van de laatstejaars naar de cultuursteden in Italië.

Evolutie leerlingenaantal

Op 30 juni 2015 telde De Toren 440 leerlingen, waarvan ongeveer 40% jongens en 60% meisjes. De evolutie gedurende de laatste 10 schooljaren in grafiek.

Slaagcijfers

Wie de nodige capaciteiten heeft en inzet toont, heeft een grote kans op slagen. Hieronder staan de slaagcijfers in juni 2016.

Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info.toren@edugo.be