Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Terug naar het overzicht

1e graad • A-stroom

Eerste Leerjaar A

OPGELET: ER ZIJN VERNIEUWINGEN IN DE EERSTE GRAAD SECUNDAIR OP KOMST.  Via deze link vindt u meer details over onze infodag. De inhoud van de vernieuwingen volgt zo spoedig mogelijk.

Onderstaande informatie slaat op het huidige aanbod op onze school. Dit zal er volgend jaar dus anders uitzien.

In het 1e Leerjaar A genieten alle kinderen van een gemeenschappelijke basisvorming, bestaande uit 27 lesuren per week. Als aanvulling op deze basisvorming maken de leerlingen keuzes uit Latijn (Klassieke vorming), Moderne talen en STEM-wetenschappen (met uitbreiding Frans, Nederlands en wiskunde) of Maatschappij en welzijn en STEM-technieken (technische vorming)


Optie 1: Latijn (Klassieke Vorming)

Naast de gemeenschappelijke basisvorming (27 lesuren per week) bestaat de keuze "Latijn" uit 5 lesuren klassieke studiën.

De cursus Latijn heeft een taalkundig en cultuurhistorisch doel. Hij is erop gericht de leerling in staat te stellen zo vlug mogelijk Latijnse teksten te begrijpen en te verwoorden in het Nederlands.

Dit veronderstelt een basiskennis van spraakkunst (grammatica), woordenschat (vocabularium), verder ook het aanleren van methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om Latijnse zinnen in het Nederlands te vertalen.

Vanuit geschiedkundige doelstellingen worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met een aantal aspecten van de Grieks-Romeinse beschaving en haar betekenis voor de hedendaagse samenleving.

Bekijk de lessentabel


Optie 2: Moderne talen en STEM-wetenschappen (Algemene Vorming)

Naast de gemeenschappelijke basisvorming (27 lesuren per week) en het lesuur sociale activiteiten/ICT bestaat de keuze "algemene vorming" uit een aanvulling van Frans (1 lesuur), Nederlands (1 lesuur) en wiskunde (2 lesuren).

De aanvulling van Frans, Nederlands en wiskunde laat toe dat de leerstof uitgebreid én verdiept bestudeerd wordt. Deze keuze is sterk theoretisch gericht.

Voor Frans en wiskunde worden de klassen ingedeeld in drie vakniveaugroepen.
Deze didactische werkvorm wil sterkere leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra begeleiden.

Differentiatie gebeurt door de manier van verwerking van de leerstof.
Leerlingen uit niveaugroep 1 hebben minder verwerkingstijd nodig, kunnen meer zelfstandig werk aan en worden moeilijkere oefeningen aangeboden. Leerlingen uit niveaugroep 3 krijgen meer verwerkingstijd, krijgen extra uitleg en begeleiding indien nodig en besteden ook meer tijd aan "leren leren".

Hierdoor krijgt iedereen optimale kansen om vorderingen te maken.
De evolutie van elke leerling kan zeer goed gevolgd worden en de oriëntering op het einde van het schooljaar tekent zich duidelijker af.

Bekijk de lessentabel


Optie 3: Maatschappij en welzijn en STEM-technieken (Technische Vorming)

Naast de gemeenschappelijke basisvorming (27 lesuren per week) en het lesuur sociale activiteiten/ICT bestaat de keuze "technische vorming" uit 4 lesuren technologische activiteiten.

In de lessen technologische activiteiten worden 4 componenten aangeboden:

  • grafische technieken,
  • houttechnieken,
  • huishoudkunde en
  • mechanica-elektriciteit.

Door eenvoudige technologische activiteiten maken de leerlingen kennis met de verschillende vakgebieden die in het tweede jaar als basisoptie aangeboden worden.
Op deze wijze kan gemakkelijker een keuze gemaakt worden die past bij de eigen interesses en mogelijkheden.

De verschillende componenten worden halfjaarlijks per twee lesuren aangeboden.
Zo kan elk vakgebied in continuïteit volwaardig uitgebouwd worden.

Voor deze praktische lessen worden de klassen in twee groepen gesplitst zodat individuele begeleiding mogelijk is.

Bekijk de lessentabel


23 Februari 2019

13 Maart 2019

27 April 2019

Infodagen en openschooldag 2019

Infodag voor leerlingen uit het zesde leerjaar en hun ouders: 23 februari 2019 (meer informatie vindt u hier)

Infoavond Latijn: 13 maart 2019

Openschooldag: 27 april 2019

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be