EDUGO Secundair onderwijs De Brug Studieaanbod Eerste Leerjaar A - NIEUW!
Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Terug naar het overzicht

1e graad • A-stroom

Eerste Leerjaar A - NIEUW!

EDUGO De Brug daagt je uit op vlak van talen, STEM, sport, techniek,…

Ontdek ons vernieuwd studieaanbod!

In het eerste leerjaar A genieten alle kinderen van een gemeenschappelijke basisvorming. Als aanvulling op deze basisvorming maken de leerlingen een keuze uit: 

  • Latijn
  • Taal en STEM (met niveaugroepen voor Frans en wiskunde)
  • Techniek

Bekijk de lessentabel


Optie 1: Latijn

Naast de gemeenschappelijke basisvorming (27 lesuren per week) bestaat de keuze "Latijn" uit 4 lesuren klassieke studiën en 1 lesuur STEM. 

De cursus Latijn heeft een taalkundig en cultuurhistorisch doel. Hij is erop gericht de leerling in staat te stellen zo vlug mogelijk Latijnse teksten te begrijpen en te verwoorden in het Nederlands.

Dit veronderstelt een basiskennis van spraakkunst (grammatica), woordenschat (vocabularium), verder ook het aanleren van methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om Latijnse zinnen in het Nederlands te vertalen.

Vanuit geschiedkundige doelstellingen worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met een aantal aspecten van de Grieks-Romeinse beschaving en haar betekenis voor de hedendaagse samenleving.

Het lesuur STEM laat de leerlingen toe zich eventueel voor te bereiden op de basisoptie STEM-wetenschappen in het 2de jaar A. Deze leerlingen worden tijdens dit lesuur sterk wetenschappelijk uitgedaagd en gaan vooral onderzoekend, probleemoplossend en ontwerpend aan de slag met een nieuwsgierige blik naar de fysische wereld. 

Bekijk de lessentabel


Optie 2: Taal en STEM

Naast de gemeenschappelijke basisvorming krijgen deze leerlingen 1 uur wiskunde, Frans en STEM extra. Bovendien kunnen deze leerlingen tijdens een talentenuur ook kiezen tussen sport, taalexpressie of STEM (programmeren). 

De aanvulling van Frans en wiskunde laat toe dat de leerstof uitgebreid én verdiept wordt. Deze keuze is sterk theoretisch gericht.

Voor Frans en wiskunde worden de klassen ingedeeld in drie niveaugroepen.
Deze didactische werkvorm wil sterkere leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra begeleiden. Hierdoor krijgt iedereen optimale kansen om vorderingen te maken.

Differentiatie gebeurt door de manier van verwerking van de leerstof.
Leerlingen uit niveaugroep 1 hebben minder verwerkingstijd nodig, kunnen meer zelfstandig werk aan en worden moeilijkere oefeningen aangeboden. Leerlingen uit niveaugroep 3 krijgen meer verwerkingstijd, krijgen extra uitleg en begeleiding indien nodig en besteden ook meer tijd aan "leren leren".

Bovendien worden de  taalvaardigheid van deze leerlingen versterkt door de keuze die deze leerlingen kunnen maken om het vak “beeld” in het Engels te volgen. Door het CLIL-project (Content and Language Integrated Learning) worden de taalknappe leerlingen extra uitgedaagd.

Tijdens het lesuur STEM van de basisvorming worden de leerlingen sterk wetenschappelijk uitgedaagd. De leerlingen gaan creatief, onderzoekend, probleemoplossend en ontwerpend aan de slag. Dit bereidt de leerlingen voor op de basisoptie STEM-wetenschappen of moderne talen en wetenschappen van het 2e leerjaar A.

Bekijk de lessentabel


Optie 3: Techniek

Naast de gemeenschappelijke basisvorming krijgen deze leerlingen 3 lesuren STEM-technieken en 1 lesuur sociale vorming. Dit laat de leerlingen toe zich optimaal voor te bereiden voor de basisoptie STEM-technieken, maatschappij en welzijn in het 2de jaar A.

In de lessen STEM-technieken worden 3 componenten aangeboden:

  • grafische technieken,
  • houttechnieken,
  • mechanica-elektriciteit.

De lessen STEM-technieken en sociale vorming worden halfjaarlijks per twee lesuren aangeboden. 
Zo kan elk vakgebied in continuïteit volwaardig uitgebouwd worden en kunnen leerlingen gemakkelijker een keuze maken die past bij de eigen interesses en mogelijkheden. 

Voor deze praktische lessen worden de klassen in twee groepen gesplitst zodat individuele begeleiding mogelijk is.

De componenten van de financiële geletterdheid die aan bod komen in het vak mens en samenleving bereiden de leerlingen op voldoende wijze voor om een keuze te maken voor de basisoptie economie en organisatie in het 2de leerjaar A. 

 

Bekijk de lessentabelInschrijvingen 

Vrijdag 7 juni was de laatste dag dat je je toegewezen plaats voor het eerste jaar in een school kon omzetten in een effectieve inschrijving. 

Voor inschrijvingen zonder ticket of inschrijvingen voor het tweede jaar en info tijdens de vakantie:

van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (niet op zaterdag en zondag).

De school is gesloten van zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus.

 

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be