EDUGO Secundair onderwijs De Brug ... Digitaal aanmel...
Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Beste ouder

Wens je je kind in te schrijven voor volgend schooljaar (2022-2023) in het eerste jaar secundair, dan kan dit via het digitale aanmeldingsplatform meldjeaansecundair.gent.be

Deze aanmeldingsperiode loopt van maandag 21 maart 2022 (vanaf 12u) tot en met vrijdag 22 april 2022 (tot 12u).

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

1A

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

1B

1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Voorrang broers en zussen

De voorrang voor (plus)broers en (plus)zussen en kinderen van personeel blijft behouden maar ook zij moeten zich digitaal aanmelden.Voor hen is de inschrijving echter verzekerd. De voorrang geldt binnen alle EDUGO secundaire scholen.

Volgorde scholen

Bij het aanmelden duid je als eerste schoolvoorkeur onze school aan. Je vindt ons onder de naam EDUGO campus De Brug. Op plaats 2 kan je een school van 2e voorkeur geven,… Belangrijk: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.

Wat heb je nodig om aan te melden?

Een computer met internet en een e-mailadres.
Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op de kids-ID, een klevertje van het ziekenfonds, de identiteitskaart.

Wat na aanmelden?

Na deze aanmeldingsperiode ontvangt u begin mei een email met een ticket dat kan omgezet worden naar een definitieve inschrijving in de school waarnaar uw voorkeur uitging. De omzetting (je aanmelden in de school met een uitprint van de mail) moet gebeuren in de periode van 6 mei 2022 tot en met 31 mei 2022.

Heb je het ticket ontvangen?

Dan krijg je een mail van de school met meer info.

Opgelet: niet gebruikte toewijzingen vervallen na 31 mei 2022. De vrijgekomen plaatsen worden dan toegewezen aan de volgende leerling op het aanmeldingsregister.

SAMENGEVAT:

Van maandag 22 maart 2022 (12u) tot en met vrijdag 22 april 2022 (12u): digitale aanmelding voor alle leerlingen via meldjeaansecundair.gent.be

Begin mei 2022: ontvangst bevestigingsticket (via mail) voor definitieve inschrijving

Vanaf 6 mei 2022 tot en met 31 mei 2022: omzetting in een inschrijving op de school.

De inschrijfdata wanneer u kan langskomen met het ticket worden later meegedeeld.

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 6 mei 2022.

Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.
Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan!

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be