EDUGO Secundair onderwijs De Brug Activiteiten Voor één dag archeoloog: bezoek archeo...
Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Terug naar het overzicht

11 September 2019

Voor één dag archeoloog: bezoek archeologische site Oostakker

De Brug

Onder de deskundige leiding van de stadsarcheoloog Geert Vermeiren zochten vrijwillige leerlingen van onze school op woensdagnamiddag 11 september naar oude graven. 

Het opgravingsterrein bevond zich rond de dorpskerk van Oostakker.

Eerst werd er een orthofoto bijgehaald en werd het projectgebied afgebakend op een oude kaart van Ferraris . De proefsleuven waren  reeds op voorhand getrokken door de stadsdienst.

Vervolgens werd de oude plaatsnaam ‘Oostacker’ ontleed. Dit toponiem zou verwijzen naar een oostelijk gelegen akkercomplex van de Sint-Baafsabdij. Aangenomen wordt dat deze abdij, sinds haar oprichting in de 7deeeuw, nagenoeg de volledige heerlijkheid ‘Oostacker’ verwierf.

Onze archeologen-in-wording stelden onderzoeksvragen: ‘Op welke diepte bevinden zich de menselijke resten? Uit welke tijdvakken dateren ze? Hoe kwamen die beenderen daar terecht? Hoe hebben de geplande werken in het centrum van Oostakker een invloed op de archeologische site?...’

Waar nu de kiosk staat, was vroeger een braakliggend stukje weiland (een dries) voor de grazende schapen. Al gauw legden de jonge Oostakkenaars de link met ‘Slotendries, Eekhoutdriesstraat, Achtendries…’

De archeoloog wist te vertellen dat er buiten de dries een kapel stond, gewijd aan Sint-Laurentius. In de 17de eeuw werd die vervangen door de huidige Sint-Amanduskerk. 

Vroeger was het de gewoonte om dicht bij de kerk begraven te liggen. Hoe belangrijker je was, hoe dichter. Eigenaardig! Alle graven zijn naar het oosten georiënteerd, zodat de dode ‘op de dag der wederopstanding’ de hemel zou zien. Een leerling-archeoloog ontdekte zorgvuldig christelijke kruisbeelden op de restanten van de doodskisten.

Eén graf trok alle aandacht: iemand werd in plastic begraven. Waarom? Wie? Wanneer? Vaststaat dat we dit historisch feit in het hedendaagse tijdvak kunnen onderbrengen.

Met een truweel, een schop en een verfkwast schraapten de onderzoekers zorgvuldig de bodem verder af tot ze op de zandlaag kwamen. Dit zelfs in de striemende regen en onder de toeziende ogen van geschiedenisleraars en ouders-sympathisanten.

Maar, het echte werk begint pas na de opgraving. Eenmaal in De Zwarte Doos te Gent worden alle vondsten bestudeerd, geanalyseerd, de plannen bekeken…

Eenmaal alle puzzelstukjes verzameld en aan elkaar gepast, worden de bevindingen neergeschreven.

Volgende week worden de sleuven dichtgegooid en kan het nieuwe dorpsplein heraangelegd worden.

Alleen wij beseffen nu, wat eronder ligt.

Jammer, mijnheer, dat het gedaan is.

Johan De Brauwer

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be