Basisonderwijs • Kleuter- en lagere school

Klassen Sint-Vincentius (2018-2019)

Peuter- en kleuterklassen

Jules klas - kinderverzorgster Sabrina en juf Jolien

Anna klas - Juf Aagje

Muizenklas - Juf Jolien

Rikki klas - Juf Nathalie

Uiltjes klas - Juf Marinka

Apenklas - Juf Annelies

Kikkerklas - Juf Ann

Lagere klassen

1A - Juf Sofie en Juf Cynthia

1B - Juf Evelien

2A - Juf Marleen

2B - Juf Femke

3A - Juf Ingeborg

3B - Juf Anneleen

4A - Juf Els

4B - Meester Jan

5A - Juf Vicky

5B - Juf Laure

6A - Meester Tim https://edugosv6.blogspot.com/

6B - Juf Karen https://edugosv6.blogspot.com/

Contacteer Sint-Vincentius

Sint-Rafaëlstraat 14
9041 Oostakker

Tel: 09 259 21 01

info.vincentius@edugo.be


Contacteer Sint-Bernadette

Sint-Bernadettestraat 249
9000 Gent

Tel: 09 251 48 79

info.vincentius@edugo.be