EDUGO Algemeen Coronamaatregelen

Coronamaatregelen secundair onderwijs

4 Kleurniveau's

Voor het onderwijs gelden specifieke maatregelen om de coronapandemie in te dijken. De maatregelen kunnen veranderen afhankelijk van het aantal besmettingen. Hiervoor zijn er 4 niveau's:

 • Niveau groen: geen risico
 • Niveau geel: laag risico
 • Niveau oranje: matig risico
 • Niveau rood: hoog risico

De veiligheidsraad beslist welk niveau er moet gehanteerd worden.

Huidig niveau: ORANJE (vanaf 20/10/2020)

Algemene maatregelen niveau geel (vanaf 27/10/2020)

 • Alle leerlingen kunnen voltijds (5 dagen) naar school.
 • Niet-essentiële derden (bezoekers) worden beperkt.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Uitstappen zijn niet toegelaten (uitgezonderd zwemlessen).
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Oudercontacten verlopen digitaal.
 • Inschrijven gebeurt op afstand of op afspraak. Opendeurdagen kunnen niet.

Algemene maatregelen niveau oranje (vanaf 20/10/2020)

 • Leerlingen van het basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs kunnen voltijds (5 dagen) naar school.
 • Leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs kunnen maximaal 50% van de lessen in contactonderwijs krijgen. De overige lessen worden in afstandsonderwijs gegeven.
 • Geen niet-essentiële derden (bezoekers).
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Uitstappen zijn niet toegelaten (uitgezonderd zwemlessen).
 • Leerlingen krijgen een vaste plaats in de refter.
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Oudercontacten verlopen digitaal.
 • Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.
 • Activiteiten worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.
 • Inschrijven gebeurt op afstand of op afspraak. Opendeurdagen kunnen niet.
 • Leerlingen dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleedkamer. Douches mogen niet gebruikt worden.

Algemene maatregelen niveau rood (vanaf 20/10/2020)

 • Alle leerlingen kunnen voltijds (5 dagen) naar school. De school kan hiervan afwijken en afstandsonderwijs aanbieden.
 • Geen niet-essentiële derden (bezoekers).
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Uitstappen zijn niet toegelaten.
 • Leerlingen krijgen een vaste plaats in de refter. Warme maaltijden zijn niet mogelijk.
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Oudercontacten verlopen digitaal.
 • Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.
 • Activiteiten worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.
 • Inschrijven gebeurt digitaal. Opendeurdagen kunnen niet.
 • Leerlingen dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleedkamer. Douches mogen niet gebruikt worden.

Er kunnen per campus aanvullende maatregelen zijn. Raadpleeg hiervoor de informatie van je eigen campus.

Procedure bij een besmetting

Als een leerling een besmet familielid heeft, vragen we de school te informeren, de leerlingen preventief in quarantaine te houden en zo snel mogelijk een coronatest te laten afnemen. Alleen als deze test positief blijkt te zijn, zal de school maatregelen nemen.

Indien uw zoon of dochter positief test vragen wij onmiddellijk de school te verwittigen. De artsen van het CLB komen dan in actie om een contact tracing te doen.

De leerlingen in de klasgroep worden op basis van de beschikbare informatie onderverdeeld in 'laagrisicocontacten' en 'hoogrisicocontacten'. Alleen deze laatste groep wordt door de medewerkers van het CLB telefonisch gecontacteerd en krijgt via mail onmiddellijk een verwijsbrief doorgestuurd op basis waarvan dan een coronatest kan worden gepland. Deze leerlingen worden door de CLB-arts preventief in quarantaine geplaatst. De leerlingen uit de 'laagrisicogroep' krijgen een brief met richtlijnen mee en een datum tot wanneer deze richtlijnen strikt dienen te worden opgevolgd. Zij blijven gewoon de lessen volgen op de campus.

De procedure van de contact tracing is zeer arbeidsintensief en neemt enkele uren in beslag, zeker indien er meerdere leerlingen en leerkrachten dienen te worden opgebeld. Het is dus best dat u gedurende deze uren geduld oefent. Van zodra er beslist is welke leerlingen mee in quarantaine moeten, zal de directeur deze beslissing communiceren.

Maatregelen schoolrestaurant

Voor het schoolrestaurant gelden specifieke maatregelen. Klik hier voor meer info.

Maatregelen schoolbus - pendelbus

Voor het busvervoer gelden specifieke maatregelen. klik hier voor meer info.

Meer info: