EDUGO Algemeen Coronamaatregelen

Coronamaatregelen secundair onderwijs

4 Kleurniveau's

Voor het onderwijs gelden specifieke maatregelen om de coronapandemie in te dijken. De maatregelen kunnen veranderen afhankelijk van het aantal besmettingen. Hiervoor zijn er 4 niveau's:

  • Niveau groen: geen risico
  • Niveau geel: laag risico
  • Niveau oranje: matig risico
  • Niveau rood: hoog risico

De veiligheidsraad beslist welk niveau er moet gehanteerd worden.

Coronamaatregelen basisonderwijs

Coronamaatregelen secundair onderwijs

Procedure bij een besmetting

Als een leerling een besmet familielid heeft, vragen we de school te informeren, de leerlingen preventief in quarantaine te houden en zo snel mogelijk een coronatest te laten afnemen. Alleen als deze test positief blijkt te zijn, zal de school maatregelen nemen.

Indien uw zoon of dochter positief test vragen wij onmiddellijk de school te verwittigen. De artsen van het CLB komen dan in actie om een contact tracing te doen.

De leerlingen in de klasgroep worden op basis van de beschikbare informatie onderverdeeld in 'laagrisicocontacten' en 'hoogrisicocontacten'. Alleen deze laatste groep wordt door de medewerkers van het CLB telefonisch gecontacteerd en krijgt via mail onmiddellijk een verwijsbrief doorgestuurd op basis waarvan dan een coronatest kan worden gepland. Deze leerlingen worden door de CLB-arts preventief in quarantaine geplaatst. De leerlingen uit de 'laagrisicogroep' krijgen een brief met richtlijnen mee en een datum tot wanneer deze richtlijnen strikt dienen te worden opgevolgd. Zij blijven gewoon de lessen volgen op de campus.

De procedure van de contact tracing is zeer arbeidsintensief en neemt enkele uren in beslag, zeker indien er meerdere leerlingen en leerkrachten dienen te worden opgebeld. Het is dus best dat u gedurende deze uren geduld oefent. Van zodra er beslist is welke leerlingen mee in quarantaine moeten, zal de directeur deze beslissing communiceren.

Maatregelen schoolrestaurant

Voor het schoolrestaurant gelden specifieke maatregelen. Klik hier voor meer info.

Maatregelen schoolbus - pendelbus

Voor het busvervoer gelden specifieke maatregelen. klik hier voor meer info.

Meer info: