EDUGO Algemeen Nieuws Hoe is het met zwembad Rosas?

Terug naar het overzicht

11 September 2017

Hoe is het met zwembad Rosas?

Algemeen

Oostakker is inmiddels op de hoogte dat het zwembad geen zwembad meer is. Ook in de media werd reeds uitgebreid melding gemaakt van de overdracht van het gebouw naar de EDUGO scholen.

Vorig schooljaar werd een nieuwe invulling bedacht: door het sterk stijgende leerlingenaantal op campus De Brug was er nood aan extra ruimte. De voorbije maanden werd hard gewerkt aan het dichtmaken van het bad en het zorgen voor technische voorzieningen om van de ruimte een atelier te maken waarin meerdere lesgroepen praktijklessen kunnen volgen.

Sinds begin september zijn twee ruimtes in gebruik genomen: een deel van de ruimte waar vroeger het grote zwembad zich bevond wordt nu als atelier gebruikt. De ruimte van het kleine peuterbad werd omgevormd tot leslokaal waar theorielessen kunnen gegeven worden. Op de foto kan je zien dat de spiegel waarmee ouders hun kroost van in de cafetaria konden gadeslaan nu vervangen is door een bord en projectiescherm.

Uiteraard is dit niet het eindpunt. We blijven verder werken om extra ateliers te voorzien en ook andere ruimtes zoals de veranda (waar vroeger de kleedhokjes stonden) en de cafetaria een zinvolle bestemming te geven.


Bekijk het fotoalbum


Alle foto's bekijken