EDUGO Algemeen Nieuws Ken jij Karel Van Bockstal?

Terug naar het overzicht

12 Maart 2018

Ken jij Karel Van Bockstal?

Algemeen

EDUGO bestaat 20 jaar. Daarom zetten we de komende weken 20 oud-leerlingen in de kijker. We vroegen hen wat ze nu doen in het leven en hoe ze hun schooltijd beleefd hebben.

Karel Van Bockstal

32 jaar - Doctor-assistent Universiteit Gent

Volgde les op: campus De Brug, campus De Toren (Economie-wiskunde)

Wat houdt je job precies in?

Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan academisch onderzoek. Ik doe onderzoek naar de wiskundige modellen waarmee we vraagstukken over warmte-geleiding, thermo-elasticiteit en elektromagnetisme kunnen oplossen.

Als assistent geef ik ook een aantal lessen: wiskundige analyse en wiskundige basistechniek aan de bachelors burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect en partiële differentiaalvergelijkingen, toegepaste functionaalanalyse en benaderingsmethoden voor randwaardenproblemen aan de masters wiskunde.

Daarnaast begeleid ik masterproeven en doe nog wat organisatorische taken zoals het onderhouden van de website van de onderzoeksgroep.

Wat is jou bijgebleven uit je tijd op EDUGO?

Er waren heel wat gepassioneerde leerkrachten waarbij je ook terecht kon met problemen buiten de lessen.

Er was een hoog niveau van lesgeven, zeker voor de wetenschapsvakken.

Er waren ook leuke activiteiten zoals de puzzelclub onder de middag en het Rodenbach marktonderzoek in het vak economie.

Wat zijn volgens jou de sterke punten van EDUGO?

De gepassioneerde leerkrachten met oog voor creatieve opdrachten. Daarnaast ook de extra initiatieven: voetbalcompetitie, muziek, …

Ook werden we goed begeleid in ons leerproces.

Welke vaardigheid of attitude die je leerde op EDUGO kan je op je werkplek nog steeds gebruiken?

We werden aangeleerd om zelfstandig te werken wat cruciaal is in mijn huidige job. Men stimuleerde doorzettingsvermogen en discipline. Zonder was ik niet in mijn huidige positie geraakt.

In de beginjaren van mijn wiskunde studie heb ik kunnen terugvallen op een intense samenwerking met mijn leraar wiskunde van De Toren. Dat heeft mij sterk vooruit geholpen. Hij leerde me naar de abstracte wiskunde kijken met een meer praktische kant, b.v. een stelling leren aan de hand van voorbeelden. Het is een attitude die ik ook aan studenten (of andere in soortgelijke situatie als ik toen was) probeer mee te geven: leer niet louter van buiten maar begrijp wat er staat.