EDUGO Algemeen Nieuws Ken jij Gregory Van Hoorde?

Terug naar het overzicht

09 Maart 2018

Ken jij Gregory Van Hoorde?

Algemeen

EDUGO bestaat 20 jaar. Daarom zetten we de komende weken 20 oud-leerlingen in de kijker. We vroegen hen wat ze nu doen in het leven en hoe ze hun schooltijd beleefd hebben.

Gregory Van Hoorde

20 jaar - Student bachelor secundair onderwijs (Wiskunde - natuurwetenschappen)

Volgde les op: Sint-Vincentius, campus De Brug, campus Glorieux (Elektriciteit - Elektronica)

Wat houdt je studie precies in?

Ik volg de lerarenopleiding voor wiskunde en natuurwetenschappen. Leraar zijn is meer dan enkel lesgeven. Je volgt hen op en ziet evolutie. Wiskunde geven is een extra uitdaging: je probeert alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen om je leerlingen zo ver mogelijk mee te krijgen.

Wat is jou bijgebleven uit je tijd op EDUGO?

In mijn opleiding zat ik steeds in kleine klasgroepen. Er was altijd een goede sfeer. De leerkracht voelde niet als iemand die boven ons stond, maar wel tussen ons.

Op campus De Brug hebben de leerkrachten mij goed begeleid. Zij zagen mijn potentieel voor wiskunde, waardoor ik Elektriciteit-Elektronica ging volgen.

Ik was ook actief in de leerlingenraad. We kregen veel inspraak op school en konden toffe activiteiten organiseren.

We kregen ook op een toffe manier les. De wijze waarop de leerkrachten lesgaven inspireerde mij om ook les te geven.

Wat zijn volgens jou de sterke punten van EDUGO?

In het vak elektriciteit kregen we een heel brede basis aangereikt. En daar bleef het niet bij. De leerkrachten hadden oog voor de interesses van de leerilngen en zorgden voor extra uitbreidingsleerstof. Zo konden de sterke leerlingen zich extra verdiepen in hun interesses.

Er werd op school weinig gepest, zeker als ik dit vergelijk met andere scholen waar ik nu stage volg.

De school is ook goed voorzien van materiaal. Computers, beamers zijn in elk lokaal aanwezig en de leerkrachten beschikken over veel lesmateriaal om de leerstof aanschouwelijk te maken.

We werden op school goed begeleid door de leerkrachten, zowel voor de leerstof als voor onze persoonlijke problemen.

Welke vaardigheid of attitude die je leerde op EDUGO kan je op je werkplek nog steeds gebruiken?

Ik kan bepaalde leerstof uit elektriciteit nog steeds gebruiken in mijn lessen wiskunde, dit geeft me soms een voorsprong op andere studenten.

Er waren veel gelegenheden om vooraan de klas te staan. Dit bleef niet beperkt tot het voorstellen van ons eindwerk, maar bouwde gedurende de jaren geleidelijk op. Je kreeg als leerling regelmatig de kans om iets aan de medeleerlingen uit te leggen. Daardoor merkten de leerkracht op dat ik iemand was die het graag uitlegt, en dat het onderwijs wel iets voor mij zou kunnen zijn.